In dit artikel verneem je

  1. hoe het zit met onze aansprakelijkheid over de inhoud van deze website.
  2. wat je wel en niet kunt doen met de vorm, de presentatie en de inhoud van deze website.
  3. hoe we omgaan met je privacy.
  4. wat we met cookies doen en hoe je ermee moet omgaan.
  5.          hoe het zit met reclame op deze website

 

1. Aansprakelijkheid

WalkiTech accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

De informatie op de website wordt altijd zo goed mogelijk geverifiëerd alvorens ze gepubliceerd wordt. Nochtans kunnen externe omstandigheden er altijd voor zorgen dat informatie tijdelijk of permanent niet meer correct is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wegomleggingen die wandeltrajecten wijzigen of zelfs compleet onmogelijk maken. U dient ten allen tijde met die mogelijkheid rekening te houden, en nooit onverantwoorde risico's te nemen door de aanduidingen ter plaatse te negeren. Hetzelfde geldt voor de verkeersregels die altijd voorrang hebben op de manier waarop een traject gevolgd wordt. Denk hierbij aan het wandelen in groep of individueel langs verkeerswegen. Respecteer privé-eigendom en wijk niet af van wandelpaden. Hou honden altijd aan de leiband, tenzij expliciet anders aangegeven ter plaatse. Weet ook waar honden wel en niet welkom zijn. En besef tenslotte dat een val of een omgeslagen voet op een wandeltraject niet aan deze website te wijten zijn, maar aan onvoorziene pech of onvoorzichtigheid.
Waar nodig herinneren we er u op de website aan om bepaalde info altijd zelf te controleren. Dat is vooral het geval bij info over openbaar vervoer en bij gpx-tracks die het traject van wandeltochten tonen.  
Deze website kan ook links bevatten naar websites van derden. WalkiTech is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van die websites.

 

2. Copyright

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan WalkiTech. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WalkiTech. Stuur een e-mail om die toestemming aan te vragen.
e-Stappers (gpx bestanden) die je via de website kan downloaden zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. In geen geval mag je ze publiek beschikbaar maken (noch gratis, noch tegen betaling) via je eigen distributiekanalen, zoals websites en sociale media, of die van andere personen, organisaties en bedrijven.

 

3. Privacy

De WalkiTech website vraagt op geen enkele manier naar je persoonsgegevens, kan die dus ook niet registreren en bijhouden, en hoeft daaromtrent dan ook geen verantwoording af te leggen.
Via het bedrijf dat instaat voor de hosting van de Walkitech website, beschikken we over beperkte statistische bezoekersinfo. Die info laat niet toe om bezoekers individueel te identificeren, en raakt dus evenmin aan de privacy van onze website bezoekers.
Je kan ons wel op eigen initiatief contacteren via een e-mail adres dat op de website vermeld wordt. Wat ons via dat e-mail adres wordt toegestuurd, wordt niet opgeslagen in de webruimte waarbinnen de WalkiTech website functioneert, en staat dus los daarvan. Wat je ons vertelt in een e-mail op dat adres, heb je ons bewust en uit eigen vrije wil meegedeeld. Wij behandelen die info volstrekt vertrouwelijk en persoonlijk, los van de website.

 

4. Cookies

De Walkitech website gebruikt alleen cookies die essentieel zijn voor de werking van de website, en die geen inbreuk vormen op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die zo geplaatst worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen zoals je taal. 
Bij het openen van de Walkitech website vragen we je het opslaan van cookies te accepteren. Je kunt op die vraag al of niet ingaan.
Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser, terug verwijderen.

 

5. Reclame
 
De Walkitech website is volledig reclamevrij. We verbinden ons op geen enkele manier met commerciële en niet-commerciële reclame en mededelingen van bedrijven, instellingen en organisaties. We halen daar dan ook geen enkel voordeel uit, en al zeker geen financieel voordeel. Deze website is een vrijwillig en onafhankelijk initiatief dat enkel beoogt informatie te verstrekken aan wie er interesse in heeft.
Dat is ook de reden waarom we vragen dat u als bezoeker evenmin financieel of materieel voordeel probeert te halen uit de info op deze website door deze te plaatsen op andere websites, sociale media of media in het algemeen.
 

Ik ben niet oud, ik ben vintage

We gebruiken enkel cookies die essentieel en nodig zijn voor de werking van onze website.